Lời tựa phật pháp vô biên

tuyên bố: Nước "BIỂN" chỉ có một vị: "MẶN", giáo pháp của TA cũng chỉ có một vị: "GIẢI THOÁT". Và từ xưa đến nay TA chỉ nói có một điều là: "KHỔ ĐAU VÀ...

Chú Đại Bi đầy đủ và ý nghĩa thần lực Bồ Tát

Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm. Gọi tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415...

video thuyết giảng mới nhất