Nhạc Niệm Phật

Nhạc Niệm Phật

Nhạc Niệm Phật hay nhất, Tổng hợp video niệm phật A Di Đà, Bổn Sư Thích Ca, Quan Thế Âm, Dược Sư phật và niệm nhiều danh hiệu phật, niệm phật thành phật.

video

2 Giờ nhạc Niệm Phật Bổn Sư Thích Ca rất hay bản tiếng việt...

Nam Mô A Di Đà Phật mình xin hồi hướng công đức đến khắp pháp giới chúng sanh, oan gia trái chủ nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp nghe Niệm Phật được sanh về...
video

Nhạc Niệm Phật Nam Mô AMiTUOFO: Tăng Công Đức, An Lạc,Tỉnh Tâm, Trí Tuệ

Nhạc Niệm Phật Nam Mô AMiTUOFO với giọng hát nữ nghệ sĩ Trung Quốc rất hay đảm bảo các bạn nghe sẽ cảm thấy thích. ► Lợi ích Nghe tiếng Niệm Phật giúp: Tăng thêm...
video

Nhạc niệm nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát tiếng việt rất trang nghiêm...

NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT KHI NIỆM DANH HIỆU QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT ♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn tánh tham. ♥ Bạn thường niệm Quán Thế...
video

nhạc niệm A Di Đà Phật mới nhất tỉnh tâm an nhiên tự tại

Nam-mô A-di-đà Phật! Sáu chữ Hồng Danh xưng niệm Phật hiệu đã trở thành câu niệm Phật quen thuộc và phổ biến rất rộng rãi trong giới Phật tử xuất gia cũng như cư...
video

nghe nhạc niệm Phật và 5 Lợi ích Niệm Phật

Nhạc niệm A Di Đà Phật - Phật tử niệm trong lúc đi kinh hành Chúng ta niệm phật dù ít dù nhiều đều có công đức. Người tu niệm phật là người phát tâm...
video

Nhạc niệm Phật ngủ ngon A Di Đà Phật an lạc từng phú giây

Nghe nhạc niệm phật vang lên lòng chúng ta cảm thấy thanh thản, vừa lắng nghe vừa niệm phật, tâm có phật , tội chướng tiêu giảm kề cận bậc hiền trí. ► A Di...

video thuyết giảng mới nhất