video

Nhạc niệm Phật 4 chữ rất hay – A Di Đà Phật

Nhạc niệm Phật 4 chữ rất hay - A Di Đà Phật mời quý phật từ cùng nghe chúc tất cả mọi người nghe pháp được an lạc, thầy Thích Trí Thoát tụng.
video

Những mẫu chuyện linh ứng Quan Thế Âm Bồ Tát

Những Mẫu Chuyện Linh Ứng Quán Thế Âm Bồ Tát - Thích Tịnh Từ. Những Mẫu Chuyện Linh Ứng Quan Thế Âm Nam mô cứu khổ cứu nạn linh ứng Quán Thế Âm Bồ Tát
video

Đề Tài Mục đích cuộc sống – TT. Thích Chân Quang

Đề Tài Mục đích cuộc sống - TT. Thích Chân Quang 2017 thuyết giảng rất hay mời mọi người cùng nghe.
video

Đề Tài Gieo Giống Bồ Đề – Thích Trí Huệ

Đề Tài Gieo Giống Bồ Đề - Thích Trí Huệ, sư phụ giảng rất hay cảm ơn tất cả mọi người cùng nghe pháp nguyện cho chư Phật từ bi gia hộ cho chúng...
video

Sống Không Chỉ Là Tồn Tại – Thầy Thích Phước Tiến 2017

Đề tài Sống Không Chỉ Là Tồn Tại - Thầy Thích Phước Tiến 2017 rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe, like và subcribe kênh để theo dõi video mới nhất của...
video

HT.Thích Giác Hạnh – Kể Chuyện Tâm Linh Rất Hay

Những Câu Chuyện Tâm Linh (Rất Hay) - HT. Thích Giác Hạnh Nguyện người nghe tỉnh thức Vượt thoát nẻo đau buồn, Những Câu Chuyện Tâm Linh Có Thật.

Bộ ảnh bìa Phật Giáo – Tây Phương Tam Thánh cực đẹp

xin chia sẻ tất cả mọi người Bộ ảnh bìa Phật Giáo - Tây Phương Tam Thánh cực đẹp, mọi người download về máy tính, hoặc thiết kế video đều được. ...
video

Ganh Tị và Tùy Hỉ – Đại Đức Thích Pháp Hòa

Đại Đức Thích Pháp Hòa có buổi giảng cho phật tử với đề tài ganh tị và tùy hỉ chúc tất cả mọi người nghe pháp được an lạc.Like và subcribe kênh để theo...
video

NHẠC NIỆM PHẬT A DI ĐÀ PHẬT AN Lạc – Cực Hay

Nhạc niệm Phật tiếng việt - giúp bạn gieo trồng thiện căn sâu dày với Phật Pháp, niệm phật được an lạc, tăng công đức, quỷ thần khiếp sợ.  
video

ĐĐ.Thích Pháp Hòa vấn đáp đề tài Năm Căng Rong Ruổi Rất Hay

Nghe Thầy Thích Pháp Hòa 2017 giảng pháp Năm Căng Rong Ruổi rất hay và mới nhất 2017 với nhiều đề tài mới và hay nhất