ĐĐ. Thích Phước Tiến

ĐĐ. Thích Phước Tiến

Rất nhiều bài giảng hay của Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến Xem video pháp thoại các buổi thuyết pháp mới nhất về các chủ đề Phật học, gia đình, xã hội, vấn đáp tại Tu Viện Tường Vân qua kênh Phật Pháp Ứng Dụng.

video

ĐĐ.Thích Phước Tiến – Đã Biết Vô Thường Sao Còn Phiền Não

ĐĐ.Thích Phước Tiến - Đã Biết Vô Thường Sao Còn Phiền Não rất hay, like và subcribe kênh theo dõi video mới nhất của thầy.

video thuyết giảng mới nhất