Bộ ảnh 33 ứng thân Bồ Tát Quán Thế Âm đẹp tuyệt vời

3268

Đầu năm mới gặp anh Bảo Toàn (Phóng viên ảnh của báo Giác Ngộ) tại tòa soạn, anh gởi tôi loạt ảnh mà anh vừa chụp trong dịp xuân này.

Đó là bộ ảnh về 33 Ứng hóa thân Bồ Tát Quán Thế Âm. Bộ tượng vốn đã đẹp lại càng tuyệt hơn qua ống kính của nhiếp ảnh gia Bảo Toàn. Mời bạn đọc thưởng lãm:

bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am1 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am2 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am3 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am4 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am5 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am6 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am7 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am8 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am9 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am10 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am11 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am12 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am13 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am14 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am15 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am16 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am17 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am18 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am19 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am20 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am21 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am22 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am23 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am24 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am25 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am26 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am27 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am28 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am29 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am30 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am31 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am32 bo-anh-33-ung-than-bo-tat-quan-the-am33