Kinh truyện

Kinh truyện

Kinh truyện phật giáo - Truyện cổ phật giáo, sự tích đạo phật, tổng hợp câu chuyện về phật giáo giúp cho người nghe được an lạc, gieo duyên phật giáo.

Lời tựa phật pháp vô biên

tuyên bố: Nước "BIỂN" chỉ có một vị: "MẶN", giáo pháp của TA cũng chỉ có một vị: "GIẢI THOÁT". Và từ xưa đến nay TA chỉ nói có một điều là: "KHỔ ĐAU VÀ...

Chú Đại Bi đầy đủ và ý nghĩa thần lực Bồ Tát

Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm. Gọi tắt là Chú Đai Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415...

video thuyết giảng mới nhất