► Hãy chấp nhận quy luật sinh, lão, bệnh, tử như một điều tất yếu của cuộc sống. Đừng bao giờ tự lừa dối mình bằng những suy nghĩ như cuộc sống này là dễ dàng và không có đau khổ, hãy chấp nhận sự không hoàn hảo với một trái tim bao dung và cởi mở.

► Mỗi ngày trôi qua là mọi sự đều thay đổi, cơ thể và suy nghĩ của chúng ta cũng khác. Mọi thứ đều thay đổi, đều vô thường. Chẳng có gì là tuyệt đối, vĩnh cửu, tận cùng, và ta luôn có thể thay đổi cuộc đời mình
► Nếu như vạn vật là vô thường thì bản thân mỗi người là vô ngã. Bản chất của một người không phải là điều bất đi bất dịch mà có thể thay đổi.

☯ NAM MÔ THẬP PHƯƠNG THƯỜNG TRỤ TAM BẢO ☯
☯ NAM MÔ THẬP PHƯƠNG CHƯ PHẬT ☯
☯ NAM MÔ THẬP PHƯƠNG BỒ TÁT ☯
☯ NAM MÔ THẬP PHƯƠNG CHƯ HIỀN THÁNH TĂNG ☯
☯ NAM MÔ THƯỜNG BẤT KHINH BỒ TÁT ☯
☯ NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT ☯

► Xin cảm ơn công đức bạn đọc cầu chúc các bạn nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hồi hướng đến khắp pháp giới chúng sanh hưởng trọn quả Bồ Đề.