Nam Mô A Di Đà Phật mình xin hồi hướng công đức đến khắp pháp giới chúng sanh, oan gia trái chủ nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp nghe Niệm Phật được sanh về thế giới an lành của Đức A Di Đà Phật.

► Trong clip nhạc Niệm Phật này mình xin giới thiệu với các bạn nhạc Niệm Phật rất hay tiếng việt do một Phật Tử diễn ngâm
► Nghe Niệm Phật có rất nhiều lợi ích không thể nào nói hết được nhưng có một lợi ích mà ai ai cũng muốn đó là được vãng sang về Tây phương Cực lạc.
► Lợi ích hiện tại được thân lạc, tâm an, và chư thiên thần thường xuyên ủng hộ và gia trì cho cuộc sống bạn được gặp nhiều may mắn