NHỮNG ĐIỀU CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT KHI NIỆM DANH HIỆU QUÁN THẾ ÂM BỒ TÁT

♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn tánh tham.
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn sân giận.
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn si mê.
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không sợ mình bị đọa vào ba đường ác nữa.
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn bị những bệnh nan y
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn bất cứ sự đau khổ nào nữa
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn có muốn cầu con trai hay con gái chi cũng đều được toại ý
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Dù bạn ở trong bất cứ hoàn cảnh nguy nạn nào, bạn cũng sẽ cảm thấy yên tâm không còn chút sợ hãi nào.
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Giả sử như trong đời này bạn bị nghèo thiếu
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát bạn cũng sẽ được toại ý nguyện
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không còn phải chịu quả báo đau khổ trong các đường ác
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ không lo sợ bị các ác quỷ, tà thần cùng các loại tà thuật li mị
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ được chư thiên cùng các vị thiện thần thường ngày đêm bảo vệ bạn
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Nếu bạn được sanh về bất cứ cõi Phật nào trong mười phương
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Bạn sẽ giải trừ được những oán kết từ nhiều đời trước, oán gia trái chủ kết nghiệp sẽ không còn theo báo thù bạn nữa
♥ Bạn thường niệm Quán Thế Âm Bồ-tát: Hoặc giả là bạn nghe đến danh hiệu ngài, thấy được thân tướng của ngài, lòng nghĩ tưởng đến ngài, công đức sẽ không luống mất, sau này nhờ đó mà bạn sẽ không bị khổ não nơi các cõi. Vì trong kinh Phổ Môn có nói: “Văn danh cập kiến thân, tâm niệm bất không quá, năng diệt chư hữu khổ”.

► Kính gửi đến toàn thể quý Phật tử, huynh đệ thật nhiều yêu thương và xin cầu nguyện oai thần Quan Thế Âm Bồ Tát gia hộ cho tất cả luôn được sức khỏe dồi dào, đạo tâm kiên cố và tiếp tục cống hiến được thật nhiều khả năng sức lực vào việc hoằng dương Chánh Pháp.

#nhacniemphat #nhacniembotat #niembotatquantheam #nhacniemquantheambotatmoinhat #quantheambotathaynhat
—————————————-­————————–
Con xin cảm ơn a chị cô bác lắng nghe nếu thấy hay hãy like và subcribe kênh của con để được nghe nhiều video mới.

►theo dõi kênh https://www.youtube.com/channel/UCCSSOs8mMC-bEIZUCZQzdOQ
https://goo.gl/Ky5FUE
http://bit.ly/2bTMGuu
►kênh nghe nhạc thiền: https://goo.gl/H4bkBe
► website: https://vnco.net