Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm xin Người phù hộ cho con và tất cả mọi người sẽ luôn mạnh mẽ tỉnh táo để vượt qua mọi sóng gió khó khăn đau đớn trong cuộc đời này. Con xin nguyện Niệm Phật nam mô a di đà phật, Nam Mô Bồ Tát Quan Thế Âm.

Người đời mỗi khi gặp kiếp nạn đều khẩn cầu Quan Thế Âm Bồ Tát từ bi cứu giúp. Trong truyền thuyết cũng có rất nhiều câu chuyện kể về Quan Thế Âm Bồ Tát hóa phép cứu người.

Quan Thế Âm Bồ Tát có ba mươi phép hóa thân, trong đó bố thí thuốc cứu người là một trong số phép hóa thân đó.

Cùng chúng tôi nghe Nhạc Niệm Quan Âm Bồ Tát qua video này để được sự che chở của ngài. Vì vậy mà dân chúng đều một lòng kính ngưỡng Thần Phật, cố gắng làm việc tốt theo lời dạy của Ngài.

Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát