Nhạc Niệm Phật

Nhạc Niệm Phật

Nhạc Niệm Phật hay nhất, Tổng hợp video niệm phật A Di Đà, Bổn Sư Thích Ca, Quan Thế Âm, Dược Sư phật và niệm nhiều danh hiệu phật, niệm phật thành phật.

video

nhạc niệm A Di Đà Phật mới nhất tỉnh tâm an nhiên tự tại

Nam-mô A-di-đà Phật! Sáu chữ Hồng Danh xưng niệm Phật hiệu đã trở thành câu niệm Phật quen thuộc và phổ biến rất rộng rãi trong giới Phật tử xuất gia cũng như cư...
video

Nhạc Niệm Phật Nam Mô AMiTUOFO: Tăng Công Đức, An Lạc,Tỉnh Tâm, Trí Tuệ

Nhạc Niệm Phật Nam Mô AMiTUOFO với giọng hát nữ nghệ sĩ Trung Quốc rất hay đảm bảo các bạn nghe sẽ cảm thấy thích. ► Lợi ích Nghe tiếng Niệm Phật giúp: Tăng thêm...
video

nghe nhạc niệm Phật và 5 Lợi ích Niệm Phật

Nhạc niệm A Di Đà Phật - Phật tử niệm trong lúc đi kinh hành Chúng ta niệm phật dù ít dù nhiều đều có công đức. Người tu niệm phật là người phát tâm...
video

Nhạc niệm Phật ngủ ngon A Di Đà Phật an lạc từng phú giây

Nghe nhạc niệm phật vang lên lòng chúng ta cảm thấy thanh thản, vừa lắng nghe vừa niệm phật, tâm có phật , tội chướng tiêu giảm kề cận bậc hiền trí. ► A Di...
video

Nhạc niệm Phật 4 chữ rất hay – A Di Đà Phật

Nhạc niệm Phật 4 chữ rất hay - A Di Đà Phật mời quý phật từ cùng nghe chúc tất cả mọi người nghe pháp được an lạc, thầy Thích Trí Thoát tụng.
video

NHẠC NIỆM PHẬT A DI ĐÀ PHẬT AN Lạc – Cực Hay

Nhạc niệm Phật tiếng việt - giúp bạn gieo trồng thiện căn sâu dày với Phật Pháp, niệm phật được an lạc, tăng công đức, quỷ thần khiếp sợ.  
video

Chú Đại Bi Mp3 Tiếng Việt nghe hằng đêm được Bồ Tát Quan Âm...

Chú Đại Bi được rút ra từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni của Phật Quán Thế Âm, gọi tắt là Chú Đại Bi. Chú Đại Bi có thảy là 84 câu, 415...
video

Nhạc Niệm Phật Quan Thế Âm Bồ Tát Tuyệt hay

Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm xin Người phù hộ cho con và tất cả mọi người sẽ luôn mạnh mẽ tỉnh táo để vượt qua mọi sóng gió khó khăn đau đớn...
video

Nhạc Niệm Quan Âm Bồ Tát Rất Hay – Nam Mô Quan Thế Âm...

Nhạc Niệm Quan Âm Bồ Tát sẽ được ngài "tầm thanh cứu khổ" Ngài lắng nghe tiếng kêu của chúng sanh mà đến cứu họ thoát khỏi khổ nạn. Nếu quý vị đang chịu...
video

Nhạc niệm Phật 4 chữ – A Di Đà Phật (rất hay)

Niệm Phật là một phép tu trong Phật giáo, thuộc về Tịnh Độ Tông. Niệm là tưởng nhớ, niệm Phật là tưởng nhớ đến danh hiệu Phật. Khi niệm Phật phải dồn hết tâm...

video thuyết giảng mới nhất