Video Nhạc Phật Giáo này mình xin giới thiệu với các bạn video nhạc thiền rất hay để áp dụng trong cuộc sống.
Xin chúc mọi người an lạc trong cuộc sống với video tại kênh Phật Pháp Vô Biên, hồi hướng công đức đến khắp pháp giới chúng sanh