Video với tâm trạng buồn và nhiều cảm xúc Chiều trên biển vắng thênh thang. Con sóng lạc loài mênh mang nhớ gió. Nhớ đôi chân em nho nhỏ.

Chiều trên biển vắng thênh thang. Con sóng lạc loài mênh mang nhớ gió. Nhớ đôi chân em nho nhỏ. Về nơi bên ấy có nhớ ngày qua. Bãi cát vàng chiều hoàng hôn xuống. Sóng cô độc thoi thóp vỗ từng cơn. Không có gió sóng vô hồn…