video

NHẠC NIỆM PHẬT Rất Hay – NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

NHẠC NIỆM PHẬT RẤT HAY - Cầu Nguyện Cho Thế Giới Hòa Bình | Hạnh Phúc | - NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT - NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT...
video

Bài giảng Sự dao động của tâm – TT. Thích Chân Quang

Bài giảng Sự dao động của tâm - TT. Thích Chân Quang rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe chúc tất cả mọi người nghe pháp của Sư phụ giảng được an...
video

ĐĐ. Thích Pháp Hòa thuyết giảng đề tài: TRÂN QUÝ NHÂN DUYÊN

ĐĐ. Thích Pháp Hòa thuyết giảng đề tài: TRÂN QUÝ NHÂN DUYÊN rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe. Like và nhất nút đăng ký kênh subcribe để theo dõi video mới và...
video

Thầy Thích Chân Tính nói TỘI ÁC ẤU DÂM và hình phạt

bài giảng Thầy Thích Chân Tính nói TỘI ÁC ẤU DÂM và hình phạt rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe chúc tất cả nghe pháp được an lạc.

Đâm thọc ly gián và quả báo khôn lường

Xưa có một vị Tỳ kheo tên Kondaahana kể từ khi vị này xuất gia, hễ thầy đi đâu thì sau lưng Thầy cũng có một người phụ nữ đi theo sau, riêng Thầy...
video

Nhạc Niệm Quan Âm Bồ Tát Rất Hay – Nam Mô Quan Thế Âm...

Nhạc Niệm Quan Âm Bồ Tát sẽ được ngài "tầm thanh cứu khổ" Ngài lắng nghe tiếng kêu của chúng sanh mà đến cứu họ thoát khỏi khổ nạn. Nếu quý vị đang chịu...
video

Quả Báo Sát Sanh và câu chuyện Ái Dục Nam Nữ Rất Hay

Gieo nghiệp sát sanh quả báo sẽ nghèo hèn. Quan sát cuộc sống của những thợ săn, đồ tể, hàng thịt thì chúng ta sẽ thấy rất rõ những lời Phật đã dạy ở...
video

Bài giảng Quỹ thời gian tu tập – Đại đức Thích Trí Huệ 2017

Bài giảng Quỹ thời gian tu tập -- Đại đức Thích Trí Huệ 2017 rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe chúc tất cả nghe pháp của sư phụ giảng được an...
video

Bài giảng Chuyện gì đến sẽ đến – Thầy Thích Thiện Thuận 2017

Bài giảng Chuyện gì đến sẽ đến - Thầy Thích Thiện Thuận 2017 rất hay mời tất cả mọi người cùng nge, chúc mọi người nghe pháp của Thầy giảng được an lạc trong...
video

Bài giảng Chuyển Hóa Nghiệp Xấu – Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Bài giảng Chuyển Hóa Nghiệp Xấu - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 rất hay, mời tất cả mọi người cùng nghe pháp thoại này, chúc tất cả nghe pháp được an lạc...