8 Câu nói thay đổi cuộc đời này – TT. Thích Nhật Từ 2017 quá hay mời tất cả mọi người cùng nghe chúc tất cả mọi người có một buổi nghe pháp được an lạc.