Mời tất cả mọi người cùng nghe Bài giảng Bồ Tát Quán Thế Âm – Tín Ngưỡng Và Triết Lý – Thầy Thích Phước Tiến, rất hay Like và subcribe kênh theo dõi video mới nhất của Thầy.