Bài giảng Chuyển Hóa Nghiệp Xấu – Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 rất hay, mời tất cả mọi người cùng nghe pháp thoại này, chúc tất cả nghe pháp được an lạc trong cuộc sống.