Bài giảng Diệu dụng – TT. Thích Chân Quang rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe bài thuyết pháp của thầy Thích Chân Quang chúc tất cả mọi người được an lạc trong cuộc sống.