Bài giảng Nhàn Cư Vi Bất Thiện – Đại Đức Thích Phước Tiến mới nhất 2017 rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe nhấn nút like và share kênh để chia sẻ bài giảng mới hay nhất của Thầy.