Bài giảng Quỹ thời gian tu tập — Đại đức Thích Trí Huệ 2017 rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe chúc tất cả nghe pháp của sư phụ giảng được an lạc trong cuộc sống.