Bài giảng Sự Lừa Dối Của Tâm – Thầy Thích Phước Tiến Mới Nhất 2017 , chúc tất cả mọi người nghe thầy giảng được an lạc trong cuộc sống.