bài giảng Bài giảng Tôi Đã Quá Mệt Mõi Với Cuộc Sống Này – Thích Thiện Thuận (mới nhẩt) 2-8-2017 rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe, chúc tất cả mọi người nghe bài giảng của thầy Thích Thiện Thuận được an lạc.