Bài giảng về MẸ – rất hay bạn sẽ rớt nước mắt khi nghe | Thích Tâm Nguyên 2017 mời tất cả mọi người cùng nghe, chúc tất cả mọi người nghe thầy giảng an lạc.