bài giảng Vì Sao Ta Khổ – Thuyết Pháp Thầy Thích Thiện Thuận rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe, like và share để cho tất cả mọi người cùng nghe nhé. A Di Đà Phật.