Bài giảng Có cần xem phong thủy hay không – Thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe chúc tất cả nghe pháp thầy giảng được an lạc.