Khó dễ trong kiếp người (rất hay)|| Thầy Thích Trí Huệ giảng tại Florida, Mỹ Quốc. Đêm dài cho kẻ thức, đường dài cho kẻ mệt, luân hồi dài, kẻ ngu, không biết chọn diệu Pháp”

Phẩm Ngu- Kinh Pháp Cú.