Những đứa con vô tâm (Rất hay) Địa điểm thuyết giảng: chùa Phổ Minh, Quận 8 | Đại đức Thích Trí Huệ thuyết giảng Nam Mô A Di Đà Phật, Niệm phật một câu phước sanh vô lượng, Lạy phật một lạy tội diệt hà sa.

Like và Subscribe kênh Phật Pháp Vô Biên xem Những bài pháp thoại, pháp âm khác do thầy Thích Trí Huệ thuyết giảng