Bài giảng Sự Thấm Sâu Của Ác Nghiệp – Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe chúc tất cả nghe pháp được an lành hạnh phúc.