ĐĐ. Thích Phước Tiến

ĐĐ. Thích Phước Tiến

Rất nhiều bài giảng hay của Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến Xem video pháp thoại các buổi thuyết pháp mới nhất về các chủ đề Phật học, gia đình, xã hội, vấn đáp tại Tu Viện Tường Vân qua kênh Phật Pháp Ứng Dụng.

video

Thuyết giảng Vì Sao Con Người Làm Khổ Nhau – Thầy Thích Phước Tiến

Thuyết giảng Vì Sao Con Người Làm Khổ Nhau - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 rất hay chúc tất cả mọi người nghe pháp được an lạc.  
video

Bài giảng Sự Lừa Dối Của Tâm – Thầy Thích Phước Tiến Mới Nhất...

Bài giảng Sự Lừa Dối Của Tâm - Thầy Thích Phước Tiến Mới Nhất 2017 , chúc tất cả mọi người nghe thầy giảng được an lạc trong cuộc sống.
video

Bài giảng Chuyển Hóa Nghiệp Xấu – Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017

Bài giảng Chuyển Hóa Nghiệp Xấu - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 rất hay, mời tất cả mọi người cùng nghe pháp thoại này, chúc tất cả nghe pháp được an lạc...
video

Mưu Sự Tại Nhân Thành Sự Tại Thiên – Thầy Thích Phước Tiến 2017

bài giảng Mưu Sự Tại Nhân Thành Sự Tại Thiên - Thầy Thích Phước Tiến 2017 rất hay, mời mọi người cùng nghe, chúc tất cả mọi người nghe thầy giảng được an lạc...
video

Bài giảng Nhàn Cư Vi Bất Thiện – Đại Đức Thích Phước Tiến mới...

Bài giảng Nhàn Cư Vi Bất Thiện - Đại Đức Thích Phước Tiến mới nhất 2017 rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe nhấn nút like và share kênh để chia sẻ...
video

Bài giảng Sự Thấm Sâu Của Ác Nghiệp – Thầy Thích Phước Tiến mới...

Bài giảng Sự Thấm Sâu Của Ác Nghiệp - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe chúc tất cả nghe pháp được an lành hạnh...

video thuyết giảng mới nhất