Video bài giảng Bệnh khổ tâm (Tu giải khổ) được Đại Đức Thích Trí Huệ thuyết giảng tại chùa Phước Nghiêm, Nước Đức.

Hãy nhấn Subscribe để cập nhật những bài giảng mới nhất của thầy Thích Trí Huệ và những video clip về phật giáo