Bài giảng Đừng Tự Đẩy Lui Mình – Thầy. Thích Pháp Hòa (Hiền Như tịnh thất, Mar.5, 2017) rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe, chúc tất cả mọi người nghe pháp được an lạc.