Bài giảng Giận Cá Chém Thớt – Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017 rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe, chúc tất cả nghe pháp được an lạc trong cuộc sống.