Bài giảng Hạnh nguyện của người trụ trì – TT. Thích Chân Quang rất hay nghe rất an lạc mời tất cả mọi người cùng nghe, like và subcribe kênh theo dõi video mới hay nhất.