Tổng hợp các bài kinh sám hối – TT. Thích Trí Thoát trì tụng rất hay. giúp thanh tịnh tam nghiệp Thân Khẩu Ý.

10 Nghiệp nên sám hối

1. Sám Hối Ác Nghiệp
2. Sám Hối Tội Dâm Dục
3. Sám Hối Khổ Báo Địa Ngục
4. Sám Hối Dư Báo Nhân Gian
5. Sám Hối Khẩu Nghiệp
6. Sám Hối Mười Nghiệp Bất Thiện
7. Sám Hối Nghiệp Phiền Não
8. Sám Hối Nghiệp Sát Sanh
9. Sám Hối Tam Bảo
10.Sám Hối Tự Thân

Chúc tất cả mọi người xem video được an lạc thân tâm, xin thường niệm phật và sám hối mỗi ngày để nghiệp chướng được tiêu trừ.

xem thêm nhiều kinh sám hối tt thích trí thoát tại youtube.