bài giảng Mưu Sự Tại Nhân Thành Sự Tại Thiên – Thầy Thích Phước Tiến 2017 rất hay, mời mọi người cùng nghe, chúc tất cả mọi người nghe thầy giảng được an lạc trong cuộc sống.