Video Thuyết Pháp

Video Thuyết Pháp

Các bài giảng video thuyết pháp của giảng sư, Thuyết Pháp Mới của các giảng sư hay nhất, Website tổng hợp video thuyết pháp mới nhất, bài giảng phật pháp audio Phật Giáo hay nhất.

video

Bài giảng Nói chuyện với Đạo tràng Phật Hạnh – TT. Thích Chân Quang

Bài giảng Nói chuyện với Đạo tràng Phật Hạnh - TT. Thích Chân Quang rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe thầy giảng, chúc tất cả được vui và an lạc khi...
video

TT. Thích Nhật Từ – Thuyết giảng | NHỮNG NGỘ NHẬN VỀ RẰM THÁNG...

TT. Thích Nhật Từ - Thuyết giảng | NHỮNG NGỘ NHẬN VỀ RẰM THÁNG BẢY VÀ THÁNG BẢY ÂM LỊCH
video

Bài giảng Phước Nào Lớn Nhất – ĐĐ. Thích Trí Huệ

Bài giảng Phước Nào Lớn Nhất - ĐĐ. Thích Trí Huệ rất hay cảm ơn tất cả mọi người lắng nghe, chúc tất cả mọi người nghe pháp của sư phụ được an lạc,...
video

Bài giảng Đừng Tự Đẩy Lui Mình – Thầy. Thích Pháp Hòa

Bài giảng Đừng Tự Đẩy Lui Mình - Thầy. Thích Pháp Hòa (Hiền Như tịnh thất, Mar.5, 2017) rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe, chúc tất cả mọi người nghe pháp...
video

TT. THÍCH CHÂN TÍNH nói gì về Thầy trụ trì CHÙA BA VÀNG

Bài giảng TT. THÍCH CHÂN TÍNH nói gì về Thầy trụ trì CHÙA BA VÀNG lớn nhất VIỆT NAM. mời tất cả mọi người cùng nghe rất hay
video

Giận Cá Chém Thớt – Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017

Bài giảng Giận Cá Chém Thớt - Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017 rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe, chúc tất cả nghe pháp được an lạc trong cuộc sống.
video

Bài giảng Ý Nghĩa Quy Y Và Cúng Dường Tam Bảo – Thích Trí...

Bài giảng Ý Nghĩa Quy Y Và Cúng Dường Tam Bảo - Thích Trí Huệ rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe chúc tất cả nghe pháp được an lac.
video

Bài thuyết giảng Phước no đủ – TT. Thích Chân Quang

Bài thuyết giảng Phước no đủ - TT. Thích Chân Quang rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe, chúc tất cả mọi người nghe pháp của thầy giảng được an lạc trong...
video

Tâm Hạnh Người Tu – Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Phổ Minh)

Bài giảng Tâm Hạnh Người Tu - Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Phổ Minh) rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe pháp chúc tất cả mọi người nghe Thầy giảng được an...
video

Bài giảng Nhàn Cư Vi Bất Thiện – Đại Đức Thích Phước Tiến mới...

Bài giảng Nhàn Cư Vi Bất Thiện - Đại Đức Thích Phước Tiến mới nhất 2017 rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe nhấn nút like và share kênh để chia sẻ...

video thuyết giảng mới nhất