Video Thuyết Pháp

Video Thuyết Pháp

Các bài giảng video thuyết pháp của giảng sư, Thuyết Pháp Mới của các giảng sư hay nhất, Website tổng hợp video thuyết pháp mới nhất, bài giảng phật pháp audio Phật Giáo hay nhất.

video

TT. Thích Nhật Từ – DUY THỨC TAM THẬP TỤNG

Bài giảng TT. Thích Nhật Từ - DUY THỨC TAM THẬP TỤNG (2010) - BÀI 20- BA TỰ TÁNH rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe nhấn nút subcribe kênh để đăng...
video

Tiền Có Phải Là Tất Cả – Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017

Bài giảng Tiền Có Phải Là Tất Cả - Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017 rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe, chúc tất cả mọi người nghe pháp của thầy...
video

Bài giảng Sự Thấm Sâu Của Ác Nghiệp – Thầy Thích Phước Tiến mới...

Bài giảng Sự Thấm Sâu Của Ác Nghiệp - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe chúc tất cả nghe pháp được an lành hạnh...
video

Bài giảng Im Lặng – Thầy. Thích Pháp Hòa (chùa Quan Âm 2017)

Bài giảng Im Lặng - Thầy. Thích Pháp Hòa 2017 (chùa Quan Âm, Mar.3, 2017) rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe nhấn nút like và subcribe kênh đễ theo dõi video...
video

Bài giảng Áp Lực Cuộc Sống – Thầy Thích Trí Huệ 2017

Bài giảng Áp Lực Cuộc Sống - Thầy Thích Trí Huệ 2017 rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe nhấn nút like và subcribe kênh để theo dõi video mới hay nhất...
video

Kinh sám hối TT. Thích Trí Thoát tụng nên nghe hằng ngày

Tổng hợp các bài kinh sám hối - TT. Thích Trí Thoát trì tụng rất hay. giúp thanh tịnh tam nghiệp Thân Khẩu Ý. 10 Nghiệp nên sám hối 1. Sám Hối Ác Nghiệp 2. Sám Hối...
video

Bài giảng Diệu dụng – TT. Thích Chân Quang 2017

Bài giảng Diệu dụng - TT. Thích Chân Quang rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe bài thuyết pháp của thầy Thích Chân Quang chúc tất cả mọi người được an lạc...
video

Bài giảng Sức Mạnh Của Tâm – Thích Trí Huệ rất hay

Bài giảng Sức Mạnh Của Tâm - Thuyết Pháp thầy Thích Trí Huệ rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe, chúc tất cả nghe pháp được an lạc trong cuộc sống.
video

8 Câu nói thay đổi cuộc đời này – TT. Thích Nhật Từ 2017

8 Câu nói thay đổi cuộc đời này - TT. Thích Nhật Từ 2017 quá hay mời tất cả mọi người cùng nghe chúc tất cả mọi người có một buổi nghe pháp được...
video

Bài giảng về MẸ – rất hay bạn sẽ rớt nước mắt khi nghe...

Bài giảng về MẸ - rất hay bạn sẽ rớt nước mắt khi nghe | Thích Tâm Nguyên 2017 mời tất cả mọi người cùng nghe, chúc tất cả mọi người nghe thầy giảng...

video thuyết giảng mới nhất