Đề tài Sống Không Chỉ Là Tồn Tại – Thầy Thích Phước Tiến 2017 rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe, like và subcribe kênh để theo dõi video mới nhất của Thầy.