– Bài giảng của sư phụ Thích Pháp Hòa đi vào lòng người với lời dạy chân thành, làm rung động hàng triệu con tim phật tử.
– Toàn bộ bài giảng của thầy Thích Pháp Hoà mới nhất luôn được cập nhật mới nhất 2017. Các chủ đề của Thầy về Phật Pháp, gia đình, xã hội.
– ĐĐ.Thích Pháp Hòa sinh năm 1974 tại Cần Thơ, Việt Nam. Định cư tại Canada năm 12 tuổi, xuất gia năm 15 tuổi. Thọ Tỳ-kheo tại Pháp Quốc năm 20 tuổi.
– Cầu xin chư Phật từ bi gia hộ cho thầy có nhiều sức khỏe thân tâm an lạc để đem đến cho chúng con bài giảng hay.