Bài giảng Tiền Có Phải Là Tất Cả – Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017 rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe, chúc tất cả mọi người nghe pháp của thầy giảng được an lạc.