TT. Thích Thiện Thuận

TT. Thích Thiện Thuận

Tổng hợp bài giảng TT. Thích Thiện Thuận, bài giảng mới nhất cập nhật hằng ngày, mời tất cả mọi người cùng nghe Thầy Thích Thiện Thuận thuyết giảng.

video

Bài giảng Vì Sao Ta Khổ – Thuyết Pháp Thầy Thích Thiện Thuận

bài giảng Vì Sao Ta Khổ - Thuyết Pháp Thầy Thích Thiện Thuận rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe, like và share để cho tất cả mọi người cùng nghe nhé....
video

Tiền Có Phải Là Tất Cả – Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017

Bài giảng Tiền Có Phải Là Tất Cả - Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017 rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe, chúc tất cả mọi người nghe pháp của thầy...
video

Bài giảng học cách buông bỏ thầy Thích Thiện Thuận dạy

cùng nghe Bài giảng học cách buông bỏ thầy Thích Thiện Thuận dạy rất hay, chúc tất cả mọi người nghe pháp được an lạc.

video thuyết giảng mới nhất