video

Bài giảng học cách buông bỏ thầy Thích Thiện Thuận dạy

cùng nghe Bài giảng học cách buông bỏ thầy Thích Thiện Thuận dạy rất hay, chúc tất cả mọi người nghe pháp được an lạc.
video

Tiền Có Phải Là Tất Cả – Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017

Bài giảng Tiền Có Phải Là Tất Cả - Thầy Thích Thiện Thuận mới nhất 2017 rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe, chúc tất cả mọi người nghe pháp của thầy...
video

Bài giảng Tôi Đã Quá Mệt Mõi Với Cuộc Sống Này

bài giảng Bài giảng Tôi Đã Quá Mệt Mõi Với Cuộc Sống Này - Thích Thiện Thuận (mới nhẩt) 2-8-2017 rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe, chúc tất cả mọi người...

video thuyết giảng mới nhất