Thuyết giảng Vì Sao Con Người Làm Khổ Nhau – Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017 rất hay chúc tất cả mọi người nghe pháp được an lạc.