Bài giảng TT. Thích Nhật Từ – DUY THỨC TAM THẬP TỤNG (2010) – BÀI 20- BA TỰ TÁNH rất hay mời tất cả mọi người cùng nghe nhấn nút subcribe kênh để đăng ký và theo dõi video mới nhất của thầy.