TT. Thích Trí Thoát

TT. Thích Trí Thoát

Tuyển Tập các bài tụng niệm của Đại Đức Thích trí Thoát Bài giảng Tụng Bát Nhã Tâm Kinh, Pháp âm Thích Trí Thoát rất hay trên 100 bài giảng của thầy.

Không có bài viết để hiển thị

video thuyết giảng mới nhất